•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

  

СУЕО ,,А. С. Пушкин“, гр. Варна

І. За нас (карта):

 1. История на училището.
 2. Ритуализация на училищния живот (начало на учебната година), (първи учебен ден - галерия)

2.1. Училищни символи:

2.1.1. Униформа – въведена през 2002 г. СУЕО „А. С. Пушкин“ е първото училище в гр. Варна, което налага униформа след промените през 1989 г.

2.1. 2.Училищна емблема с лика на патрона на училището Александър Пушкин

2.1. 3.Училищен химн – създаден през 2016 г. по текст на М. Башева и музика на М. Бъчварова и М. Георгиева.

2.1. 4. Лого/девиз: ,,Бъди добър, предай нататък!“, (видео)

2.1. 5. Цветове: син и жълт.

2.1.6. Знаме

2.2. Отбелязване на празници:

2.2.1. Международни и национални:

 • 3-ти март – Националният празник на България
 • 24-ти май – Ден на славянската писменост и култура
 • 22-ри септември – Обявяване на Независимостта на България
 • 1-ви ноември – Ден на народните будители
 • годишнини от обесването на Васил Левски
 • годишнини от избухването на Априлското въстание
 • Коледни празници и обичаи – извор на родолюбие: организиране на тържества и посещение на коледен спектакъл, училищен коледен базар, изработване на сурвачки – м. декември
 • Баба Марта в училище – конкурс за най – красива мартеница
 • Осми март – празник на мама
 • Великденски празници – великденски изложби, украси
 • Ден на космонавтиката
 • Международен ден на театъра
 • Международен ден на музеите
 • Световен ден на четенето
 • Ден на Европа
 • Европейски ден на езиците
 • Европейски ден на родителите и училището
 • Международен ден на училищните библиотеки (видео)
 • Международен ден на толерантността

2.2.2.Училищни:

2.6. Учебни планове, брой паралелки, брой ученици

2.7. Директори, зам.-директори

2.8. Методически обединения, учители

2.9. Репутация/рейтинг на училището – статистики за класиране на училището в града и страната според резултатите от ДЗИ, НВО, олимпиади – национални и международни. Процент ученици, приети в елитните гимназии след 7. клас и в университети след 12. клас, награди на учители и ученици, награди на училището.

2.10. Сграден фонд, класни стаи, кабинети, лаборатория по природни науки и екология, библиотека, училищен стол, физкултурни салони, актова зала

ІІ. Развитие на училището:

ІІ.1. Философия на развитието: (Стратегия 2021-2027)

ІІ.2. Дейности на развитието:

2.1. Организационно – административни: комисии; Годишен план, Правилник за дейността на училището, Мерки за повишаване качеството на образованието, Превенция на ранното напускане на училището, Програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване  деца и ученици от уязвими групи, Етичен кодекс, Механизъм за противодействие на насилието и тормоза, План за подкрепа на личностното развитие, План за гражданско, екологично, интеркултурно и здравно образование, План за безопасност на движението, План за подкрепа на личностното развитие и др.

2.2.Организационно – научни: дейности на МО

ІІІ. Училищна обшност:

 1. Структура, план, дейност и инициативи на Ученическия съвет.
 2. Структура, план, дейност и инициативи на Обществения съвет.
 3. Дейности и инициативи на Училищното настоятелство.
 4. Сътрудничество с други институции: консулства (руско, италианско), издателства, театър, опера, музеи, училищна библиотека, Агенция за социално подпомагане, Варненска обсерватория
 5. Дарители/спомоществователи.
 6. Благодарствени писма – от институции, родители, ученици.

ІV. Извънкласни дейности:

IV.1. Клубове по интереси (видео) (детски хор) (CodeWeek)

 1. Училищни инициативи:
 1. Творчество и грамотност:
 • Годишен алманах на училището
 • Конкурс за есе, свързан с Националната седмица на четенето
 • изложби на мартеници, картички
 • текстилна пластика – украса на централно фоайе
 • участие в конкурси за изработване на оригинална мартеница
 • Великденска изложба на ученически рисунки, картички, сувенири и декорирани яйца
 • Ден на детето – изложба на ученически рисунки, плакати, пърформанс, конкурс за рисунка на асфалт
 • Международна инициатива „Drawing day 2020” – „1 милион рисунки за един ден“
 • Европейски ден на езиците – рецитали на руски, английски и български език
 • ,,Есен е дошла“ – карнавал на приказните герои. Изложба на изделия от природни материали
 • Есенен книгообмен
 • Коледните празници и обичаи – извор на родолюбие: изработване на сурвачки
 • Ден на отворените врати
 • Международен ден на толерантността
 • Участие в прегледа на хоровата песен
 • Посещение на театри, музеи
 • Съвместни инициативи с Регионална библиотека ,,П. П. Славейков“, гр. Варна
 1. Благотворителност:
 • Коледен благотворителен базар
 • Великденски благотворителен базар
 1. Екология:
 • Ден на Черно море
 • Акция „ Предай хартия, спаси дърво!“
 • Отбелязване Деня на Земята
 1. Спорт и здраве: (видео) (галерия)
 • Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН: разговори и беседи със специалисти, прожектиране на филми по темата
 • фолклорно междучасие
 • участие в Деня на интензивното ходене
 • участие в турнири по плажен волейбол и плуване

VІ. Училишни спортни отбори:

 • Видове
 • Награди, класирания, купи

 

 

 

 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2021
Go to top