Печат
Посещения: 24346

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
учебна 2021 / 2022 година

 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението се извършва по учебния план на съответния клас и профил