Печат
Посещения: 87877

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Свободни места в IX клас за учебната 2022 / 2023 година

Свободни места в XI клас за учебната 2022 / 2023 година

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Няма свободни места за първи клас за учебната 2022 / 2023 година

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30.05.2022 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година 


ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Указания от РУО-Варна за кандидатстване след завършен VII клас

Подробна информация във връзка с кандидатстването след завършен VII клас - част 1
Подробна информация във връзка с кандидатстването след завършен VII клас - част 2

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023г.

Информация за дейностите по приемането на ученици след основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 / 2023 година

Заповед за определяне на датите за провеждане на изпити за проверка на способностите и график на дейностите

Информация за изпити за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Заповед за определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване


 

Архив прием 2021 / 2022 г 

Архив