Печат
Посещения: 16263

Заповед за определяне на поименен състав на Обществения съвет към СУЕО "Ал.С.Пушкин"


Протокол от заседание на 18.03.2021 г.

Покана за свикване на заседание на 18.03.2021 г.

Протокол от заседание на 01.02.2021 г.

Покана за свикване на заседание на 01.02.2021 г.

Протокол от заседание на 09.11.2020 г.

Протокол от заседание на 12.10.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 12.10.2020 г.

Протокол от заседание на 03.09.2020 г.

Протокол от заседание на 09.07.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 09.07.2020 г.

Протокол от заседание на 10.04.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 10.04.2020 г.

Протокол от заседание на 16.03.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 16.03.2020 г.

Протокол от заседание на 03.01.2020 г.

Покана за свикване на заседание на 03.01.2020 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 Г.

Протокол от заседание на 04.10.2019 г.

Протокол от заседание на 03.09.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 03.09.2019 г.

Протокол от заседание на 02.07.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 02.07.2019 г.

Протокол от заседание на 15.04.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 15.04.2019 г.

Протокол от заседание на 18.03.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 18.03.2019 г.

Протокол от заседание на 14.01.2019 г.

Покана за свикване на заседание на 14.01.2019 г.

Протокол от заседание на 13.12.2018 г.

Покана за свикване на заседание на 13.12.2018 г.

Протокол от заседание на 24.10.2018 г.

Протокол от заседание на 04.09.2018 г.

Протокол от заседание на 27.07.2018 г.

Покана за свикване на заседание на 27.07.2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 13.03.2018 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 30.01.2018 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 07.09.2017 Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ ЗА 27.03.2017 Г.

ПРОТОКОЛ №3/27.03.2017Г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ

ПРОТОКОЛ №2/13.02.2017Г.

ПОИМЕНЕН СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ СУЕО "АЛ.С.ПУШКИН"

 

ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА