•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

На 25.10.2022 година в Актовата зала на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ се проведе Майсторски клас на директора на тема: „Вярата и надеждата като християнски добродетели в разказа „Спасова могила“ на Елин Пелин“.

В урока се използваха интердисциплинарни методи и подходи. При интерпретацията на текста учениците от XII б клас успешно използваха знанията си по философия, свързани с душата, тялото и смъртта. Същите, преведоха част от разказа на английски език и коментираха варианти за превод на диалектната лексика, отделни изрази и заглавието на текста.

Урокът беше подготвен от Светлан Илиев, директор на училището, Илияна Атанасова, учител по философия и Бойко Бонев, учител по английски език.

Така се даде старт на вътрешноучилищната квалификация и реализиране на дейностите в Плана за квалификация, свързани с използване на интердисциплинарните методи и подходи в часовете с цел мотивиране на учениците за работа.

На урока присъстваха д-р Ирена Радева, началник на РУО- Варна и Румяна Лазарова, старши експерт по история и гражданско образование.

 

  

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top