• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В СУЕО „АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.ІХ.2022 г., ОТ 9:00 ЧАСА, В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА,
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І, ІІ, ІІІ, ІV, ІХ, Х, ХІ и ХІІ КЛАСОВЕ ЩЕ УЧАТ ПЪРВА СМЯНА,
А ТЕЗИ ОТ V, VІ, VІІ и VІІІ КЛАСОВЕ, КАКТО И ЗАПИСАНИТЕ ЗА ЦДО ОТ І – ІV КЛАС – ВТОРА СМЯНА.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ПЪРВА СМЯНА ЗАПОЧВАТ В 7:30 ЧАСА, А ЗА ВТОРА СМЯНА – В 13:30 ЧАСА.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ І И ІІ КЛАС, КОИТО ЗАПОЧВАТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В 8:20 ЧАСА.

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top