Печат

На 27.01 съдия Любомир Нинов представи темата „Гражданин на Република България“ на ученици от 11-ти клас.

Бяха обсъдени различни житейски ситуации през призмата на правните им аспекти и придружени с ценни практически насоки.

Учениците бяха осведомени по теми като:

  • как да действам в случай, че получа призовка;
  • за какво да внимавам при сключване на трудов договор;
  • при договор за покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество,
  • при договор за наем; какво е важно от правна гледна точка при встъпване в и при разтрогване на брачни взаимоотношения.

Голям интерес предизвикаха теми като избягване на заблуждения при сключване или подновяване на договори с мобилни оператори, с банкови и други институции.

Разисквана беше наболялата тема за домашното насилие и каква законова защита би намерил всеки гражданин.

Дискусиите по актуални въпроси разпалиха интереса и любопитството на учениците, на които им предстоят важни решения и действия като граждани.