Печат

При проведеното на 10.11.2021 г. изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове за Covid – 19 в началото на учебния ден на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал, не са установени положителни резултати.