Печат

Уважаеми ученици,

във връзка с изпълнение на дейностите по Механизма за противодействие на тормоза и насилието в СУЕО "Ал.С.Пушкин"
е задължително попълването на онлайн въпросник за тормоза от връстниците в училище.

Молим да последвате линка към въпросника:

Въпросник за тормоза от връстниците в училище