Печат

Вторият учебен срок започва на 07.02.2022г. (понеделник).

Организация на образователно-възпитателния процес по смени:

І и ІІ клас - първа смяна от 08:20 ч.;

ІІІ - VІІІ клас - първа смяна от 07:30 часа;

ІХ - ХІІ клас - втора смяна от 13:30 часа.