•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Вторият учебен срок започва на 07.02.2022г. (понеделник).

Организация на образователно-възпитателния процес по смени:

І и ІІ клас - първа смяна от 08:20 ч.;

ІІІ - VІІІ клас - първа смяна от 07:30 часа;

ІХ - ХІІ клас - втора смяна от 13:30 часа.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top