Печат

 

По проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" СУЕО "Ал.С.Пушкин" Варна получи техника за нуждите на учениците, обучаващи се в електронна среда от разстояние.