Печат
Посещения: 40126

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2019/2020 година в първи клас ще бъдат приети 106 ученици

Информация за второ класиране

Приети след първо класиране

Необходими документи за записване в първи клас:

  • Удостоверение за завършена подготвителна група;
  • Копие на удостоверение за раждане

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

График на дейностите по приемането на ученици в осми клас

Държавен план-прием на учениците в осми клас за учебната 2019/2020 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас.

График за информиране и консултиране на учениците и родителите по приема след основно образование.

 


 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

5 паралелки по 22 ученици  

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Район на СУЕО "А. С. Пушкин"

Схема на района на СУЕО "А. С. Пушкин" за обхват на ученици 

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

График на дейностите по приемането на ученици в осми клас за учебната 2018/2019 г.

Държавен план-прием на учениците в осми клас за учебната 2018/2019 г.


 

 Архив