•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

 

Родителски срещи за първи и осми клас
за учебната 2020 / 2021 година

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2020/2021 година в първи клас ще бъдат приети 88 ученици

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ

ФИЛИАЛ 3

РАБОТНО ВРЕМЕ
ПЕТЪК, 12.06.2020: 09.00 – 17.00 ЧАСА
ПОНЕДЕЛНИК, 15.06.2020: 15.30 – 17.30 ЧАСА
ВТОРНИК 16.06.2020: 09.00 – 17.00 ЧАСА

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. ОРИГИНАЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
2. КОПИЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ

 

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2020/2021 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

График на дейностите по приемане на ученици и необходими документи 
при записване на класираните в осми клас за учебната 2020/2021 година

Държавен план-прием в осми клас за учебната 2020/2021 година

График на дейностите и актуална информация към 24.06.2020 г.

Инструктаж за ученика за НВО в края на седми клас

Съобщение до родителите на учениците от седми клас

Заповед № РД 09-920/05.05.2020 г. за промяна на датитe за провеждане на изпитите от НВО в VII и X клас

Заповед № РД 09-1104/19.05.2020 г.

Информация за изпити за проверка на способностите

 


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2019/2020 година в първи клас ще бъдат приети 106 ученици

Информация за второ класиране

Приети след първо класиране

Необходими документи за записване в първи клас:

  • Удостоверение за завършена подготвителна група;
  • Копие на удостоверение за раждане

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2019/2020 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

График на дейностите по приемането на ученици в осми клас

Държавен план-прием на учениците в осми клас за учебната 2019/2020 г.

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от НВО в IV, VII и X клас.

График за информиране и консултиране на учениците и родителите по приема след основно образование.

 


 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

5 паралелки по 22 ученици  

Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

Район на СУЕО "А. С. Пушкин"

Схема на района на СУЕО "А. С. Пушкин" за обхват на ученици 

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2018/2019 година 

 

ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Информация относно полагане на приемен изпит за проверка на способностите на територията на друга област

График на дейностите по приемането на ученици в осми клас за учебната 2018/2019 г.

Държавен план-прием на учениците в осми клас за учебната 2018/2019 г.


 

 Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2020
Go to top