•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

 

 

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

Няма свободни места за първи клас за учебната 2022 / 2023 година

Приемът на деца в първи клас е централизиран и се извършва съгласно Система от правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна.

Електронният прием за учебната 2022/2023 година ще стартира на 30.05.2022 година и ще протече по утвърден „График на дейностите“.

Електронна система за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Варна

График на дейностите за прием в първи клас през учебната 2022/2023 година 


ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Протокол за класиране на ученици, подали документи за свободно място в VIII клас - 13.09.2022 г.

Обява за свободно място в VIII клас

Протокол за класиране на ученици, подали документи за свободно място в VIII клас

Указания от РУО-Варна за кандидатстване след завършен VII клас

Подробна информация във връзка с кандидатстването след завършен VII клас - част 1
Подробна информация във връзка с кандидатстването след завършен VII клас - част 2

Държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023г.

Информация за дейностите по приемането на ученици след основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022 / 2023 година

Заповед за определяне на датите за провеждане на изпити за проверка на способностите и график на дейностите

Информация за изпити за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите

Заповед за определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване


 

Архив прием 2021 / 2022 г 

Архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top