Печат
Посещения: 7497

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА<
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2016 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2018 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2018 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2019 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2019 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2020 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ И ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2020 ГОДИНА