•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96

Search HP

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА<
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2016 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2016 ГОДИНА
УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.03.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2017 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2017 ГОДИНА

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2018
Go to top