Печат
Посещения: 29454

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Съобщение до родителите на учениците от седми клас


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

За осъществяване връзка с ръководството използвайте e- mail на училището- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Можете да задавате своите въпроси, да споделяте мнения, становища и предложения за електронното обучение.

Искам да изкажа своята и от името на педагогическия колектив благодарност за положителните оценки,
които споделяте за организацията на дистанционното обучение.

С уважение,
Светлан Илиев
Директор  


Във връзка с Националното външно оценяване след 7-ми и след 10-ти клас Ви уведомявам, че желаещите да се явят на изпит по Чужд език (изпитът не е задължителен и се отнася за учениците от 7-ми и 10-ти клас) и Информационни технологии (изпитът не е задължителен и се отнася само за учениците от 10-ти клас), трябва да попълнят заявление, което да изпратят на адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до 10-ти април.

Според последните указания на МОН, поради липсата на подписи, трябва да удостоверите верността на подаденото заявление чрез телефонно обаждане, а след края на извънредното положение ще приведем заявленията в изискуем вид със съответните подписи.

Телефонът, на който очаквам потвърждение на заявеното желание е: 0879 838 839.

Директор: Светлан Илиев

Заявление от ученик - чужд език - седми клас

Заявление от ученик - чужд език - десети клас

Заявление от ученик - информационни технологии - десети клас


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора

 

АРХИВ