•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

На основание Заповед № РД 09-2148 / 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, писмо № 0601-197/30.10.2019 г. на началника на РУО-Варна и  Протокол от работна среща на тристранната комисия към Община Варна,
4 ноември 2019 г. /понеделник/ е учебен ден.
Учебните часове са според утвърдения график.
Първа смяна от 7,30 ч. , втора смяна от 13,30 ч.

 

Правила за използване на електронен дневник 

График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2019/2020 година
График за класни работи - I срок на учебната 2019/2020 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2019/2020 година


График за класни работи - II срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - II срок на учебната 2018/2019 година
График за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2018/2019 година


График за консултации с ученици и приемно време за родители - I срок на учебната 2018/2019 година
График за класни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за контролни работи - I срок на учебната 2018/2019 година
График за изпити в самостоятелна форма на обучение - учебната 2018/2019 година - редовна сесия 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top