Печат
Посещения: 27873

Учебна 2020/2021 година

Резултати от национално състезание "Европейско кенгуру 2021" V - VII клас

Отговори на задачите от национално състезание "Европейско кенгуру 2021" V - VII клас

Допуснати да националния кръг на олимпиадата по Български език и литература
Недопуснати да националния кръг на олимпиадата по Български език и литература
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - V клас
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - VI клас
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - VII клас
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - VIII - X клас
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - XI клас
Резултати от областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература - XII клас

Отговори на задачите от национално състезание "Европейско кенгуру 2021" I - IV клас

Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Руски език
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Руски език
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по История и цивилизации
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по История и цивилизации
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Англиийски език
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Английски език
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по География и икономика
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по География и икономика
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Физика
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Физика
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Математика
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Математика
Резултати от общински кръг на националната олимпиада "Знам и мога"
Класирани за областен кръг на националната олимпиада "Знам и мога"
Резултати от общински кръг на националната олимпиада по Български език и литература
Класирани за областен кръг на националната олимпиада по Български език и литература

 

 

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания по професии през учебната 2020/2021 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 • Математика - 16.01.2020 г.
 • Български език и литература - 23.01.2021 г.
 • Физика  - 15.01.2021 г.
 • Астрономия - 15.01.2021 г.
 • Руски език - 09.01.2021 г.
 • История и цивилизация - 16.01.2021 г.
 • География и икономика - 23.01.2021 г.
 • Английски език - 15.01.2021 г.
 • Немски език - 15.01.2021 г.
 • Италиански език - 15.01.2021 г.
 • Химия и опазване на околната среда - 23.01.2021 г.
 • Знам и мога за ученици от IV клас - 23.01.2021 г.
 • Философия - 15.01.2021 г.
 • Биология и здравно образование - 25.01.2021 г.
 • Информационни технологии - 08.01.2021 г.

 

 

 

 

 

Архив олимпиади