Печат
Посещения: 36043

Учебна 2021/2022 година

 

 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ КРЪГ 

 • Математика - 11.12.2021 г.
 • Български език и литература - 22.01.2022 г.
 • Физика  - 11.01.2022 г.
 • Астрономия - 12.01.2022 г.
 • Руски език - 08.01.2022 г.
 • История и цивилизации - 14.01.2022 г.
 • География и икономика - 21.01.2022 г.
 • Английски език - 12.01.2022 г.
 • Немски език - 08.01.2022 г.
 • Италиански език - 12.01.2022 г.
 • Химия и опазване на околната среда - 19.01.2022 г.
 • Знам и мога за ученици от IV клас - 22.01.2022 г.
 • Философия - 20.01.2022 г.
 • Биология и здравно образование - 26.01.2022 г.
 • Информационни технологии - 07.01.2022 г.