• info-400031@edu.mon.bg
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

УЧЕБНИЦИ
 ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

 

Български език и литература

Математика и ИТ

Руски език

Чужди езици

Обществени науки

Природни науки

Изкуства


Бизнес Комуникации - "БГ Учебник" Иванка Мавродиева, Мая Гешева /8 клас - професионална паралелка/
Предприемачество   - "Мартилен"   Кирил Тодоров /8 клас - професионална паралелка/
Здравословни и безопасни условия на труд - "БГ Учебник" Зорница Стоянова /9 клас - професионална паралелка/


Според изискванията на Министерството на образованието и науката ИК "Анубис", издателство "Булвест 2000" и издателство "Клет България"предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници съгласно Постановление 48 на МС от 05.04.2018 г.
За да бъдат използвани, необходимо е родителите/учениците да посетят сайта на едното от трите издателства: www.anubis.bgwww.bulvest.com или klett.bg и да натиснат бутона Електронно четими учебници.
В новия прозорец се отваря общ за трите издателства екран, на който трябва да бъде направена регистрация само с име и електронен адрес, като се посочи в кой клас и в кое училище учи ученикът. Така се получава достъп до всички учебници на трите издателства, които учителите от това училище са избрали за своята работа. Регистрацията отнема не повече от 1-2 минути.
Електронно четимите варианти на "Oxford University Press" са достъпни след регистрация с код за достъп. Кодовете за учениците ще бъдат изпратени на електронната поща на Вашето училище.

 

 

 

 

 

архив

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: info-400031@edu.mon.bg

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top