•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Учебни смени

За първи срок на учебната 2019/2020 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:


І смяна – VIII - XII клас
начало на учебните часове  7.30 часа

ІІ смяна –IV - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІI клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

ІII клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 7.30 часа


Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top