•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Logo     Платформа

 

На 28 май в Актовата зала на училището се проведе мероприятие по дейност eTwinning, на програма Еразъм+ "Да бъдеш част от eTwinning общността, Being part of the eTwinning society, Будет часть общества eTwinning"

ГалерияКликни тук

 Материали от събитието:

Letters_to_friends

ICT_and_Music

EVS-Solidarity-Corps-and-BalkanKids-Foundation 

e-museum A.S.Pushkin

School_magazine

Radost Deneva - Erasmus+ projects

A Poet (a writer) is a national symbol of your country

за учебната 2018/2019 година

Let's CLIL: enhancing communicative competences in a European setting - The project aims at developing and sharing CLIL materials as part of a KA1 project. Teachers and students will collaborate and build a network to work on CLIL methodology. Subjects: History, Geography, Art, Science, English, ICT
Strategies: Cooperative Learning 

A Poet (a writer) is a national symbol of your country / Поэт (писатель) - национальный символ вашей страны
Да популяризира творческото наследство на поета (писателя) в съвременни условия. Да развие езикови умения (руски, английски).

Да консолидира способността за използване на научния метод, събирането и анализа на данни. Да се подобрят уменията за информационни и комуникационни технологии, информационна и медийна грамотност. Да формира собствен творчески вкус, да развива способността за генериране на нови идеи и да ги реализира, за да подобри собствения си социален статус. 

Участва: сборна група от 9 и 11клас

Български традиционни празници - Чрез работата по изобразително изкуство и ИКТ до повишим интереса и мотивацията на учениците към училищната работа. Основната тема на проекта е културното наследство на българите, което учениците ще изучат чрез проектно базирано обучение по двата предмета. 

Участват учениците от шестите класове

Letters to friends- письма друзьям на русском языке -ученики будут соответствовать ученикам на русском языке в течение учебного года, практиковать знания и грамматику, лучше изучать орфографию и знаки препинания. Они узнают обычаи других народов и узнают о самых важных различиях в обычаях, отношениях, ценностей, которые доминируют в сообществе. 

партньорски училища - Словакия, България и др.

Участват учениците от 8г клас

ICT and Music - The idea of the project is to develop and improve students’ digital skills and spark their creativity via activities related to Music subject. In a natural and attractive way pupils develop their culture in music cognition, including their preferences, emotion recognition, and musical memory. 

партньорски училища - Италия, Турция, България

Участват учениците от 9 а, б, в; 8а, б класове

ICT into Math - We are partners from Italy, Turkey and Bulgaria. Students of each country start participating with get to know each other. How to use digital competences to improve students attitude and achievements in mathematics and find out how it’s implement in our daily life? It’s important for students to be capable and have the potential to succeed in modern society

партньорски училища - Италия, Турция, България

Участват учениците от 11а,б класове

 DRAW THEIR LIVES - During the project, pupils working with their partners will improve verbal and written language skills in English. Students will use information and communication technologies tools to create printed and web resources and will develop IT competencies. Pupils will be emotionally involved and motivated though team spirit

партньорски училища - Франция, България

Участват учениците от 11б, 11а, 9в класове

Connecting ITwinners  - This is a project in which different students of degrees related to IT will collaborate in the exchange of motivating activities. Interaction in a foreign language, in a general and also professional context, will enable them to feel more confident and better trained to study or work in an international scenario.

партньорски училища Испания, Гърция, Полша, Тунис, Словакия, Италия, България

Участават учениците от 9б клас

за учебната 2017/2018 година

      Проект "human foodPRINT" - Проекта е отличен с Европейски сертификат за качество ОТВОРИ

партньорски училища : 

FRIEDRICH-EBERT-OBERSCHULE, BERLIN, GERMANY, teacher Janis Mardink

SUEO A.S.PUSHKIN VARNA, BULGARIA, teacher Stanka Dinkova

 Учениците направиха:  (ОТВОРИ) (ОТВОРИ) (ОТВОРИ)


 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @ от Випуск 2019
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top