•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Logo     Платформа

      Проект "human foodPRINT"

партньорски училища : 

FRIEDRICH-EBERT-OBERSCHULE, BERLIN, GERMANY, teacher Janis Mardink

SUEO A.S.PUSHKIN VARNA, BULGARIA, teacher Stanka Dinkova

 Цели на проекта: Учениците да анализират ролята и поведението си в глобалната екосистема. Те обменят идеи и опит с ученици от другата страна и използват английски език като средство за комуникация. В групи те изследват как да намалят въздействието (СО2) чрез консумация на храни, да подготвят рецепти и да ги представят. Това насърчава независимостта, изследователските стратегии и техниките за представяне на информация.

Теми на проекта: 

1.Тъй като човешкото население продължава да расте, това оказва влияние и върху околната среда.

2. Какво е влиянието на човека върху околната среда? Но какво точно означава това? Кои части от околната среда са засегнати?

Задачи:

1. Учениците трябва да изследват интернет за ресурси, които могат да им помогнат с въпросите на следните (под) страници. Всички идеи трябва да бъдат добре обяснени и трябва да бъдат подкрепени с референции.

2. Какво е биоразнообразието и защо се нуждаем от него? Какво е влиянието на СО2?

3. Изследвайте човешкото въздействие на (промишленото) производство на храни върху екосистемите. Разхищението на храна - чувстваме ли се еко-виновни?

4. Учениците трябва да изчислят колко е техния екологичен отпечатък! Попълват анкета, която показва какво са научили!

5. Учениците подбират рецепти, с които се намалява емисията на СО2 и подготвят страници, които да обединим в готварска книга! Подготвят видео уроци за готвене!
 
Учениците направиха:  (ОТВОРИ) (ОТВОРИ) (ОТВОРИ)


 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2018
Go to top