Печат

На 28.02.2022г., в СУЕО“А.С.Пушкин“ гр.Варна, отбелязахме Световния ден на редките болести.

Данните на Световната здравна организация сочат,че 5% от населението на ЕС е засегнато от редки болести.

Част от младшите ни посланици от СТЕМ паралелка с профил Биология, изслушаха лекция, изнесена от д-р Яна Деянова, лекар от Университетска болница „Света Марина“гр.Варна .

Учениците се запознаха със световните тендеции при диагностиката и лечението на някои от тези болести в Европа и света. Д-р Деянова разказа за леченето на пациенти,страдащи от редки болести и в Университетската болница във Варна.

Нашите младши посланици ще предадат наученото от лекцията на своите съученици в часовете по биология под ръководството на своя класен ръководител,г-жа Наталия Стефанова-учител по биология.

Надяваме се днешният ден да направи повече хора съпричастни към проблемите на различните от нас.