Печат

Днес, 20.12.2021, в СУЕО „Ал.С.Пушкин“ се проведе бинарен урок на тема „Европа – обединени заедно“.
С това поставихме началото на поредица от инициативи, които планираме да осъществим в рамките на проекта „Училище посланик на ЕП“ - част от който за нас е чест да бъдем.

В организирането и провеждането на проекта дейно участие взеха нашите младши посланици и техни съученици, активно напътствани и подкрепяни от своите преподаватели : г-жа Молдованова , г-жа Атанасова , г-жа Косева, г-жа Цонева , г-жа Хаджиева , г-жа Илиева и г-жа Гочева.

Материали от урока