Печат

Бюрото на Европейския парламент в България избра новите 10 училища, които ще се включат в Програмата за училища посланици на ЕП през учебната 2021/2022 година.

Сред избраните от журито учебни заведения е и СУЕО ,,А.С. Пушкин“ - Варна.

 Програмата за училища посланици на ЕП се стреми да разясни на младежите техните права и задължения като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичния живот в Европейския съюз.

Публикация във вестник "Аз-буки" брой 42/2021 г.