•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ЗА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ

презентация отвори 

КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК"  Отвори

2019-1-ES01-KA229-063792_4  „Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

ОБЯВА

СУЕО „Ал.С.Пушкин” гр.Варна

Erasmus+ Flipped Classroom project

Процедура за избор на ученици от 9 и 10 клас за участие в проекта

 Етапи и срокове

I етап

Учениците подават за участие в проекта ученическо портфолио и декларация за съгласие от родител

16 – 20.09.2019

II етап

Събеседване с учениците, одобрени след I етап

24 и 25.09.2019

III етап

Обявяване на резултатите

27.09.2019

 

Партньорски организации:

  1. Spain, Úbeda , CALLE CRONISTA JUAN DE LA TORRE, 11, I.E.S. Los Cerros;
  2. Poland, Siemianowice Śląskie 41-100, Wyspiańskiego 5, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego;
  3. Romania, Lucian Blaga, nr. 6, 415600 Stei, Colegiul National "Avram Iancu" Stei;
  4. Bulgaria, 12 Nikolai Derzhavin Str., 9000 Varna, Secondary school with Language education "A.S.Pushkin";
  5. Turkey, 51200 Nigde/MERKEZ, Asagı Kayabası Mah. Saray Sok. NO:23,Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi;
  6. Italy, 88900 Crotone, via Acquabona Liceo Scientifico Filolao Crotone.

2019-1-BG01-KA101-061485 „Европейски аспекти на съвременното езиково и иновативно обучение“ - BLOG

Място на провеждане на обучението: Великобритания

Партньорски организации:

Anglolang Academy of English
20 Avenue Road, Scarborough,
North Yorkshire,
YO12 5JX,
England, UK

British Study Centres Oxford
Oxenford House, 13-15 Magdalen Street,

Oxford

OX1 3AE,

United Kingdom

Програма Еразъм+, 2019-2020

    

Във връзка с планирани мобилности започва процедура за подбор на участници за проект по програма Еразъм+, дейност КА1 "Европейски аспекти на съвременното езиково и иновативно обучение" - 1.06.2019-31.05.2020.

Необходими документи: мотивационно писмо и сертификат за владеене на езика. Срок: 28.05.2019г. 

Резултатите от подбора ще се обявят до 30.05.2019г.

 ПРОЕКТ "Иновативната квалификация на учителя - ключ към съвременното българско образование"

От  01-06-2017 до 31-06-2018 в СУЕО"А.С.Пушкин" се реализира проект по програма Еразъм+. Участват девет учители - трима, които преподават първи чужд език - английски, двама, преподащи първи чужд език - немски, по един учител - музика, история, И и ИТ и един участник от ръководния екип на училището. Ще се осъществят мобилности по определен план. Предвидени са много дейности, които включват и участието на ученици. 

Можете да проследите работата на екипа на сайта на проекта: отвори

 ПРОЕКТ "ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В КЛАСНАТА СТАЯ"

СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна е участник в програма „Еразъм +“. Участници в проекта са ученици и учители от училището. 
Темата на проекта е свързана с подобряване качеството на работа с учениците чрез насърчаване на техните учители да развиват и усъвършенстват своите възможности - да преподават, обучават и да работят с младежи . Да се засили международното измерение на младежките дейности и ролята на учителите чрез осъществяване на мобилности и сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, обучението и младежта. 
сайт на проекта./кликни тук/

Реализацията на проекта „Иновации, нови технологии и професионализъм в класната стая“ е стъпка в посока към осъществяване на общите цели, определени по програма Еразъм +, за подобряване и модернизиране на системите на образованието, обучението и младежта. Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина.

Основните цели, които си поставихме на старта на проекта са актуализиране на методиката за чуждоезиково обучение от първи до дванадесети клас;  подготовка на учители за преподаване на общообразователни предмети на чужд език; следване на добрите преподавателски практики прилагани в Европа и европейските методи на преподаване; съобразяване със съвременните, повишени очаквания на учениците и насърчаването им да участват в демократичния живот на Европа и пазара на труда; повишаване на мотивацията на учителите; стимулиране професионалното развитие, изява и квалификация на учителите, развитие на системата за иновационна педагогическа дейност.

Преподавателите придобиха квалификация в двуседмични структурирани курсове  със следните теми: Creative Teaching in the Secondary Classroom в Оксфорд и Content and Language integrated learning в Брайтън, Великобритания, Deutsch lernen in Regensburg в Регенсбург, Германия. В проекта са включени петима учители, от които трима по чужд език и двама, които преподават общообразователен предмет на чужд език, както и ученици от 9 и 10 клас в профилирани езикови паралелки е първи английски и немски език. Квалификацията, която придобиха преподавателите е изключително ценна, защото е свързана с иновативните европейски методи на преподаване в сътрудничество с образователни институции с голям прфесионален опит и няма как и къде да бъде придобита в България. Създаден е клуб „Приятели на английския език“, където в алтернативна среда учениците развиват умението си да говорят, да пишат на чужд език, запознават се с културата, традициите и постиженията на страните организатори на курсовете.  Клубът ще продължи дейността си и в следващата учебна година с основна задача да създаде среда, където нашите ученици да надграждат знанията и развиват уменията си, да се мотивират, да бъдат успешни. Една от участващите в клуба Радост Денева от 10 клас спечели TSL 2017 International School essay Competition and Debate и през м.юли 2017г ще участва в дебатите в Оксфорд, Великобритания.

От началото на проекта е публикувана информация на сайта на училището и връзка към сайта на проекта. Създаден е собствен сайт и група в социалните мрежи за участниците в проекта. Системно да отразявани дейностите по проекта и са публикувани продуктите от работата на учениците.

Като резултат от работата по проекта са изработени доклади и презентации, снимков и видео материал, диплянки, флаери. След приключване на обученията са организирани срещи по методически направления и други събития като XVI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, семинар, в който участваха колеги и ученици и среща за финализиране на работата по проекта. Като резултат от участието в квалификационните курсове се създадоха нови партньорства с колеги от други европейски страни и се реализира нов проект за обмен на ученици с работен език- английски в гр.Бари, Италия. Получаваме подкрепа от много родители, които имат голямо желание техните деца да се включват в различни проекти по програма Еразъм + и  от училищното настоятелство.

На страницата  на проекта може да бъде намерена подробна информация за съдържанието на курса CLIL, обучение, което се въвежда в профилираното чуждоезиково обучение с новия Закон за предучилищно и училищно образование, приет на 1.08.2016г., както и материали от другите проведение обучения. Всичко, което са създали учителите и учениците участници в проекта е достъпно и може да бъде проследено на уебсайта на проекта, където са споделени материалите. http://enlanfriends.blogspot.bg/.

Проведените обучения и повишената квалификация на учителите позволява нашето училище да предложи на учениците и техните родители по-добро образование, по-мотивирани и компетентни учители и това да утвърди Средно училище с езиково обучение "А.С.Пушкин", гр.Варна, като училище, което предлага отлична чуждоезикова подготовка.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов @ и Йорданка Димитрова @ от Випуск 2019
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top