•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Безопасна работа в Интернет и спазване на авторските права

Препоръки за сигурност при дистанционно обучение: Препоръките са важни както за учители, така и родителите.

НАРЪЧНИЦИ ОТ SAFENET.BG

ЗА ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ презентация отвори 


Учебна 2022/2023 година

Дни Еразъм 2022 

Ще намерят място в нашето училище на 13 и 14 октомври 2022 програма

Национална конференция "Въздействие на програма Еразъм+ върху развитието на младежта, туризма и сектора на професионалното образование и обучение в България" от ЦРЧР и Националният експертен екип на ПОО(28-30.09.2022г).


Учебна 2021/2022 година

Резултати от работата по проект "Училище на бъдещето - уча, прилагам, експериментирам, създавам." - блог на проекта /отвори/

Чрез настоящият проект сме реализирали следните цели: Фокусирано обучение по пет направления-наука, технология, инженерство, изкуства и математика – СТЕАМ. Активно използване на актуални информационни технологии. Приложение на иновативни методи на преподаване- обърната класна стая, смесено обучение, работа в екип и др. и използване инструменти за преподаване и успешно онлайн обучение. Осъвременяваме методиката на обучението по чужд език, вкл.CLIL. Прилагаме качествено профилирано чуждоезиково обучение. Изграждаме по-модерна, динамична, ангажирана и професионална среда. Участието на учителите в програма Еразъм+ дава възможност за квалификация и разкрива европейски хоризонти.

Програма Еразъм+, 2021-2022

    

Във връзка с планирани мобилности започва процедура за подбор на участници за проект по програма Еразъм+, дейност КА1 -  "Училище на бъдещето - уча, прилагам, експериментирам, създавам.", срок на изпълнение на проекта 1.09.2021г.-31.08.2022г.

Необходими документи: мотивационно писмо и сертификат за владеене на езика. Срок: 15.09.2021г

Резултатите от подбора ще се обявят до 01.10.2021г.  


Учебна 2020/2021 година

Списък на одобрените ученици:

 1. Бриана Роева
 2. Ана Атанасова
 3. Яна-Мартина Петрова
 4. Рим Муайад                  
 5. Касиния Ставрева
 6. Рая Генчева  
 7. Ростислава Бошкова
 8. Виктория Петрова
 9. Виктория Добрева
 10. Никол Керанова
 11. Елза Бохосян
 12. Дениса Пандова

ОБЯВА

СУЕО „Ал.С.Пушкин” гр.Варна

Project 2020-1-ES01-KA229-081869_5, EURO-LEGEND DETECTIVES (2020-2022)

Процедура за избор на ученици от 9 и 10 клас за участие в проекта

 Етапи и срокове

I етап

Учениците подават за участие в проекта ученическо портфолио и декларация за съгласие от родител

21-25.09.2020

II етап

Събеседване с учениците, одобрени след I етап

28-30.09.2020

III етап

Обявяване на резултатите

1.10.2020

 за повече информация: каб.53, г-жа Д.Цонева, С.Динкова

Работа по проекти:

Project 2020-1-ES01-KA229-081869_5 EURO-LEGEND DETECTIVES (2020-2022), website https://eurolegenddetectives.wordpress.com/

2019-1-ES01-KA229-063792_4  „Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

 


 

eTwinning and Erasmus+ at home 2020 - 26.06.2020

онлайн събитие за представяне, отчитане и разпространение на резултатите от работата на училището на платформата eTwinning и програма Еразъм+

материали към събитието:

презентатори: отвори

презентации: отвори, IT_tools

документи: проекти

линк към събитието

Страница на проекта: https://flipteach.eu/

Модел на обърната класна стая: 2019-1-ES01-KA229-063792_4  „Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

ИКТ инструменти за работа

 

Учители и ученици говорят на един и същи език

  Успехът е в комуникацията, а комуникативните компетентности са ключови в съвременното образование. Как ще ги развиваме у нашите ученици като общуваме на различни езици? Нормално е - различни поколения, различни ценности, различна чувствителност. Различни сме, но като учители все търсим опорните, допирните точки. Решаващи за намираме на общ език се оказаха информационните технологии.

  Това бе причината ние - учителите от СУЕО „Ал. С. Пушкин”, гр.Варна, да изберем квалификационни курсове по спечелен проект по програма Еразъм+, свързани с иновативните методи на обучение – инфомационните технологии, преподаване на учебен предмет на чужд език. След дълго обмисляне и дискутиране се спряхме на курсове в езиковия център „Англоланг” в гр.Скарбъро, Великобритания. Последва двуседмичен обучителен период наситен с лекции, семинари, излети и посещения на забележителности. Завърнахме обогатени и ентусиазирани да споделим и приложим наученото.

   Настоящата обстановката ни предостави точно тази възможност – дистанционното обучение. Плахо и неуверено в началото, сигурно и свободно в момента с помощта на технологиите комуникираме с нашите ученици, а те одобряват и окуражават усилия ни.

Изборът на квалификационни курсове се оказа успешен, а вътрешното удовлетворение – невероятно.

Галина Стойчева

КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК"  Отвори

   СПИСЪК
  НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИТЕ 
1 Александра Пеева 10в одобрена
2 Александър Илиев 9б одобрен
3 Анна Здравкова 9а одобрена
4 Арсен Казарян 9б одобрен
5 Валерия Петрова 10б одобрена
6 Виктория Панайотова 10б одобрена
7 Виолета Дончева 10б одобрена
8 Виолета Димова 10б одобрена
9 Владимир Петков 10б одобрен
10 Георги Гърциянов 10а одобрен
11 Деляна Пенкова 9б одобрена
12 Евгени Димитров 10а одобрен
13 Ивайло Иванов 10в одобрен
14 Йордан Янков 9б одобрен
15 Лилия Дойчинова 10б одобрена
16 Лина Василева 9б одобрена
17 Мартин Иванов 10в одобрен
18 Момчил Йорданов 10б одобрен 
19 Ники Янев 10б одобрен
20 Рами Надал 10а одобрен
21 Светлана Михайлова 10 а одобрена
22 Стефан Георгиев 10б одобрен
23 Цветина Иванова 10а одобрена

2019-1-ES01-KA229-063792_4  „Flipped Classroom strategy to fight against school absenteeism improving students motivation and performance“ (2019-2021)

ОБЯВА

СУЕО „Ал.С.Пушкин” гр.Варна

Erasmus+ Flipped Classroom project

Процедура за избор на ученици от 9 и 10 клас за участие в проекта

 Етапи и срокове

I етап

Учениците подават за участие в проекта ученическо портфолио и декларация за съгласие от родител

16 – 20.09.2019

II етап

Събеседване с учениците, одобрени след I етап

24 и 25.09.2019

III етап

Обявяване на резултатите

27.09.2019

 

Партньорски организации:

 1. Spain, Úbeda , CALLE CRONISTA JUAN DE LA TORRE, 11, I.E.S. Los Cerros;
 2. Poland, Siemianowice Śląskie 41-100, Wyspiańskiego 5, I Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego;
 3. Romania, Lucian Blaga, nr. 6, 415600 Stei, Colegiul National "Avram Iancu" Stei;
 4. Bulgaria, 12 Nikolai Derzhavin Str., 9000 Varna, Secondary school with Language education "A.S.Pushkin";
 5. Turkey, 51200 Nigde/MERKEZ, Asagı Kayabası Mah. Saray Sok. NO:23,Aksemseddin Bilim ve Sanat Merkezi;
 6. Italy, 88900 Crotone, via Acquabona Liceo Scientifico Filolao Crotone.

2019-1-BG01-KA101-061485 „Европейски аспекти на съвременното езиково и иновативно обучение“ - BLOG

Място на провеждане на обучението: Великобритания

Партньорски организации:

Anglolang Academy of English
20 Avenue Road, Scarborough,
North Yorkshire,
YO12 5JX,
England, UK

British Study Centres Oxford
Oxenford House, 13-15 Magdalen Street,

Oxford

OX1 3AE,

United Kingdom

Програма Еразъм+, 2019-2020

    

Във връзка с планирани мобилности започва процедура за подбор на участници за проект по програма Еразъм+, дейност КА1 "Европейски аспекти на съвременното езиково и иновативно обучение" - 1.06.2019-31.05.2020.

Необходими документи: мотивационно писмо и сертификат за владеене на езика. Срок: 28.05.2019г. 

Резултатите от подбора ще се обявят до 30.05.2019г.

 ПРОЕКТ "Иновативната квалификация на учителя - ключ към съвременното българско образование"

От  01-06-2017 до 31-06-2018 в СУЕО"А.С.Пушкин" се реализира проект по програма Еразъм+. Участват девет учители - трима, които преподават първи чужд език - английски, двама, преподащи първи чужд език - немски, по един учител - музика, история, И и ИТ и един участник от ръководния екип на училището. Ще се осъществят мобилности по определен план. Предвидени са много дейности, които включват и участието на ученици. 

Можете да проследите работата на екипа на сайта на проекта: отвори

 ПРОЕКТ "ИНОВАЦИИ, НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ В КЛАСНАТА СТАЯ"

СУЕО „ Ал. С. Пушкин“- Варна е участник в програма „Еразъм +“. Участници в проекта са ученици и учители от училището. 
Темата на проекта е свързана с подобряване качеството на работа с учениците чрез насърчаване на техните учители да развиват и усъвършенстват своите възможности - да преподават, обучават и да работят с младежи . Да се засили международното измерение на младежките дейности и ролята на учителите чрез осъществяване на мобилности и сътрудничество между заинтересованите страни в областта на образованието, обучението и младежта. 
сайт на проекта./кликни тук/

Реализацията на проекта „Иновации, нови технологии и професионализъм в класната стая“ е стъпка в посока към осъществяване на общите цели, определени по програма Еразъм +, за подобряване и модернизиране на системите на образованието, обучението и младежта. Образователната мобилност в сферата на училищното образование с цел обучение подкрепя професионалното развитие на учители, ръководни кадри в сферата на училищното образование и друг училищен персонал под формата на участие в структурирани курсове или обучения в чужбина.

Основните цели, които си поставихме на старта на проекта са актуализиране на методиката за чуждоезиково обучение от първи до дванадесети клас;  подготовка на учители за преподаване на общообразователни предмети на чужд език; следване на добрите преподавателски практики прилагани в Европа и европейските методи на преподаване; съобразяване със съвременните, повишени очаквания на учениците и насърчаването им да участват в демократичния живот на Европа и пазара на труда; повишаване на мотивацията на учителите; стимулиране професионалното развитие, изява и квалификация на учителите, развитие на системата за иновационна педагогическа дейност.

Преподавателите придобиха квалификация в двуседмични структурирани курсове  със следните теми: Creative Teaching in the Secondary Classroom в Оксфорд и Content and Language integrated learning в Брайтън, Великобритания, Deutsch lernen in Regensburg в Регенсбург, Германия. В проекта са включени петима учители, от които трима по чужд език и двама, които преподават общообразователен предмет на чужд език, както и ученици от 9 и 10 клас в профилирани езикови паралелки е първи английски и немски език. Квалификацията, която придобиха преподавателите е изключително ценна, защото е свързана с иновативните европейски методи на преподаване в сътрудничество с образователни институции с голям прфесионален опит и няма как и къде да бъде придобита в България. Създаден е клуб „Приятели на английския език“, където в алтернативна среда учениците развиват умението си да говорят, да пишат на чужд език, запознават се с културата, традициите и постиженията на страните организатори на курсовете.  Клубът ще продължи дейността си и в следващата учебна година с основна задача да създаде среда, където нашите ученици да надграждат знанията и развиват уменията си, да се мотивират, да бъдат успешни. Една от участващите в клуба Радост Денева от 10 клас спечели TSL 2017 International School essay Competition and Debate и през м.юли 2017г ще участва в дебатите в Оксфорд, Великобритания.

От началото на проекта е публикувана информация на сайта на училището и връзка към сайта на проекта. Създаден е собствен сайт и група в социалните мрежи за участниците в проекта. Системно да отразявани дейностите по проекта и са публикувани продуктите от работата на учениците.

Като резултат от работата по проекта са изработени доклади и презентации, снимков и видео материал, диплянки, флаери. След приключване на обученията са организирани срещи по методически направления и други събития като XVI Научно-практическа конференция „Математика и информатика – реалности и перспективи“, семинар, в който участваха колеги и ученици и среща за финализиране на работата по проекта. Като резултат от участието в квалификационните курсове се създадоха нови партньорства с колеги от други европейски страни и се реализира нов проект за обмен на ученици с работен език- английски в гр.Бари, Италия. Получаваме подкрепа от много родители, които имат голямо желание техните деца да се включват в различни проекти по програма Еразъм + и  от училищното настоятелство.

На страницата  на проекта може да бъде намерена подробна информация за съдържанието на курса CLIL, обучение, което се въвежда в профилираното чуждоезиково обучение с новия Закон за предучилищно и училищно образование, приет на 1.08.2016г., както и материали от другите проведение обучения. Всичко, което са създали учителите и учениците участници в проекта е достъпно и може да бъде проследено на уебсайта на проекта, където са споделени материалите. http://enlanfriends.blogspot.bg/.

Проведените обучения и повишената квалификация на учителите позволява нашето училище да предложи на учениците и техните родители по-добро образование, по-мотивирани и компетентни учители и това да утвърди Средно училище с езиково обучение "А.С.Пушкин", гр.Варна, като училище, което предлага отлична чуждоезикова подготовка.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top