Печат

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

ТЪРЖЕСТВЕНОТО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В СУЕО „АЛЕКСАНДЪР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.ІХ.2022 г., ОТ 9:00 ЧАСА, В ДВОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК НА УЧЕБНАТА 2022/23 ГОДИНА,
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І, ІІ, ІІІ, ІV, ІХ, Х, ХІ и ХІІ КЛАСОВЕ ЩЕ УЧАТ ПЪРВА СМЯНА,
А ТЕЗИ ОТ V, VІ, VІІ и VІІІ КЛАСОВЕ, КАКТО И ЗАПИСАНИТЕ ЗА ЦДО ОТ І – ІV КЛАС – ВТОРА СМЯНА.

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ ЗА ПЪРВА СМЯНА ЗАПОЧВАТ В 7:30 ЧАСА, А ЗА ВТОРА СМЯНА – В 13:30 ЧАСА.
ИЗКЛЮЧЕНИЕ ПРАВЯТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ І И ІІ КЛАС, КОИТО ЗАПОЧВАТ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ В 8:20 ЧАСА.

ЖЕЛАЕМ НА ВСИЧКИ УСПЕШНА УЧЕБНА ГОДИНА!