Печат

За учебната 2022/2023 година в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна по Националната програма „Заедно в изкуството и в спорта“ ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1. Изкуства

Театрално студио I – IV клас
Театрално студио VIII – XII клас
Група за съвременни танци и улични стилове VIII – XII клас

Модул 2. Спорт

Футболен отбор, момчета I – IV клас
Футболен отбор, момчета V – VII клас
Баскетболен отбор, юноши VIII –X клас

Във връзка с това училището има нужда от специалисти в сферата на танцовото и театралното изкуство и треньори по футбол и баскетбол.