•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

За учебната 2022/2023 година в СУЕО „Александър Сергеевич Пушкин“ – Варна по Националната програма „Заедно в изкуството и в спорта“ ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1. Изкуства

Театрално студио I – IV клас
Театрално студио VIII – XII клас
Група за съвременни танци и улични стилове VIII – XII клас

Модул 2. Спорт

Футболен отбор, момчета I – IV клас
Футболен отбор, момчета V – VII клас
Баскетболен отбор, юноши VIII –X клас

Във връзка с това училището има нужда от специалисти в сферата на танцовото и театралното изкуство и треньори по футбол и баскетбол.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2022
Go to top