•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

Уважаеми родители и ученици,

Уведомявам ви, че обучението в електронна среда от разстояние ще продължи за всички ученици до 21.12.2020 година.

Учебният процес ще се води по утвърдения дневен режим, график и седмично разписание.

 

От ръководството на училището.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2020
Go to top