•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за пети клас, за учебната 2020/2021 година, ще се проведат при следния график:

 • Vа клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището.
  Кл. ръководител- Ивелина Павлова, учител по руски език.
 • Vб клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в салона по ФВС, трети филиал.
  Кл. ръководител- Светла Стойкова, учител по история.
 • Vв клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в малък физкултурен салон в централната сграда.
  Кл. ръководител- Ивелина Иванова, учител по математика.
 • Vг клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в голям физкултурен салон в централната сграда.
  Кл. ръководител- Антоанета Стоянова, учител по БЕЛ.
 • Vд клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в учителската стая.
  Кл. ръководител- Елеонора Княжева, учител по английски език.

 

На родителската среща присъства само един от родителите, без учениците, снабден с предпазна маска.
Разстоянието между присъстващите в залата ще е според заповедта на министъра на здравеопазването.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top