Печат

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за първи, пети и осми клас, за учебната 2022/2023 година, ще се проведат при следния график:

  • Първи клас на 02.09.2022 г. от 17.00 ч. в Актовата зала на училището.
  • Осми клас на 02.09.2022 г. от 18.00 ч. в Актовата зала на училището.
  • Пети клас на 05.09.2022 г. от 18.00 ч. в класните стаи. 

Служител на училището ще се обади по телефон на родителите на децата от първи клас , за да съобщи в коя паралелка ще е ученикът.

На основание ЗЗЛД нямаме право да публикуваме в сайта списъци с имената на децата.