Печат

На 14 декември в Община Варна - Пленарна зала се проведе Рождественски хоров фестивал под егидата на дирекция "Образование и младежки дейности".

Във фестивала взеха участие и вокалните групи на г-жа М.Георгиева и г-жа Н.Минчева.

Учениците се представиха достойно и получиха грамоти и подаръци.