Печат

На 12 декември 2019 беше осъществен онлайн мост между учители и ученици от СУЕО А.С. Пушкин – Варна и Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini, Генуа (Италия).

Бяха проведени разговори между г-н Агостино Калви – учител по философия и г-жа Даниела Цонева – учител по италиански език.

От името на директора на СУЕО А.С.Пушкин, г-н Светлан Илиев бяха предадени поздравления и благопожелания за предстоящите празници, а заместник-директорът на Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini, г-жа Кристина Каденасо изрази надежда за укрепването на връзките между двете училища с цел бъдещо сътрудничество и взаимна подкрепа.