Печат

На 12.12.2019 между СУЕО "А.С. Пушкин", Варна и Държавна Техническа Гимназия "Енрико Ферми", Генуа беше проведен телематичен онлайн урок по математика на италиански език.
Учениците от 12в клас, паралелка с изучаване на италиански език се представиха на много високо ниво и по двата предмета.

Часът по математика на италиански език беше проведен от инж. Алесандро Искра - учител по математика.

Урокът беше организиран от г-н Светлан Илиев - директор, г-жа Даниела Цонева - учител по италиански език, г-жа Добринка Петрова - учител по математика.

На урока присъстваха гости от РУО, учители, ученици, родители.