Печат

В седмицата 11-15 ноември 2019 г. в третите класове на СУЕО "Ал.С. Пушкин" беше проведен интерактивен урок с практико-приложна насоченост на тема "Осенний вкусный словарь".

Учениците проявиха огромен интерес и с желание се включиха в работата с оригинални идеи, претворени във фигури на животни, птици и растения.