•  pushkin@sueovarna.com
 •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за пети клас, за учебната 2020/2021 година, ще се проведат при следния график:

 • Vа клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището.
  Кл. ръководител- Ивелина Павлова, учител по руски език.
 • Vб клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в салона по ФВС, трети филиал.
  Кл. ръководител- Светла Стойкова, учител по история.
 • Vв клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в малък физкултурен салон в централната сграда.
  Кл. ръководител- Ивелина Иванова, учител по математика.
 • Vг клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в голям физкултурен салон в централната сграда.
  Кл. ръководител- Антоанета Стоянова, учител по БЕЛ.
 • Vд клас на 08.09.2020 г. от 17.30 ч. в учителската стая.
  Кл. ръководител- Елеонора Княжева, учител по английски език.

 

На родителската среща присъства само един от родителите, без учениците, снабден с предпазна маска.
Разстоянието между присъстващите в залата ще е според заповедта на министъра на здравеопазването.

Ръководството на СУЕО „Ал. С. Пушкин“ ви уведомява, че родителските срещи за първи и осми клас, за учебната 2020/2021 година, ще се проведат при следния график:

 • I а и б клас на 01.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището.
 • I в и г клас на 01.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището.
 • VIII а клас профил“ Чужд език“ с английски език на 02.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Нели Янкова, учител по БЕЛ.
 • VIII б клас профил“ Чужд език“ с английски език, биология и химия на 02.09.2020 г. от 17.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Юлия Димитрова, учител по английски език.
 • VIII в клас профил“ Чужд език“ с руски език на 02.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Людмила Бородина, учител по руски език
 • VIII г клас профил“ Чужд език“ с италиански език на 02.09.2020 г. от 18.30 ч. в Актовата зала на училището. Кл. ръководител- Добринка Петрова, учител по математика.

 

Служител на училището ще се обади по телефон на родителите на децата от първи клас , за да съобщи в коя паралелка ще е ученикът.
Може да получите необходимата информация и на тел. 052 60 96 96.

На основание ЗЗЛД нямаме право да публикуваме в сайта списъци с имената на децата.

На родителската среща присъства само един от родителите, без учениците, снабден с предпазна маска. Разстоянието между присъстващите в залата ще е според заповедта на министъра на здравеопазването.

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top