Актуална информация за учебната 2015/2016 година

Стипендии


Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Заповед на директора за първи срок на учебната 2015/2016 година

Заявления съгласно приложенията и документи се предават на класния ръководител
в срок от 07.10.2015г. до 16.10.2015г.

Утвърдени стипендии за първи срок на учебната 2015/2016 година

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА VIII СОУПЧЕ "А.С. ПУШКИН"
 

Седмично разписание за I срок на учебната 2015/2016 година

I - VII клас
VIII - XII клас
 

График за контролни работи - I срок на учебната 2015/2016 година
График за класни работи - I срок на учебната 2015/2016 година
График за консултации с ученици - I срок на учебната 2015/2016 година
График за консултации с родители за учебната 2015/2016 година
 

Училищни учебни планове


ПРАВИЛНИК за дейността на VIII СОУПЧЕ "А. С. ПУШКИН" за учебната 2015/2016 г.
- глава трета "УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

 

Спортен календар за учебната 2015/2016 година

Учебни смени

От 15.09.2015г. за първи срок на учебната 2015/2016 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – I - VII клас
I и II клас начало на учебните часове 8.20 часа
III - VII клас начало на учебните часове 7.30 часа

ІІ смяна –VIII - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

Ваканции и неучебни дни за учебната 2015/2016 година

УЧЕБНИЦИ за учебната 2015/2016г.

  1. Учебниците от 1 до 7 клас включително се получават от училище.
  2. Руски език -изтегли
  3. Английски, немски, френски и италиански език - колективна поръчка
  4. Математика и информационни технологии -изтегли
  5. Български език и литература-изтегли
  6. История, география, философия,етика и право,свят и личност-изтегли
  7. Физика, Химия и биология-изтегли
  8. Музика и изобразително изкуство-изтегли

архив