Актуална информация за учебната 2013/2014г

 

Стипендии


Класиране за месечни стипендии на ученици за втори срок на учебната 2013/2014 г.изтегли

Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
Заповед на директора за втори срок на учебната 2013/2014 година изтегли
Заявления
Приложение 1 изтегли
Приложение 2 изтегли
Приложение 3 изтегли
Приложение 4 изтегли
Приложение 5 изтегли
Приложение 6 изтегли

 

 

Учебни смени:
За периода от 05.02.2014г. до 28.02.2014г. учебните занятия ще се провеждат както следва:   
І  смяна  –  I клас и VIII - XII клас  
I клас начало на учебните часове 8.20 часа 
VIII - XII клас начало на учебните часове 7.30 часа 
 
ІІ смяна  – II - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа 
      ОТ РЪКОВОДСТВОТО       

График за промяна на смените

Правилник за дейността на училището 2013/2014г.

(изтегли)

Училищни учебни планове

учебен план I клас- кликни тук - (изтегли)
учебен план V клас- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба VIII клас Английски език- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба VIII клас Френски език- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба VIII клас Италиански език- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба VIII клас Немски език- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба VIII клас Руски език- кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба IX клас - кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба X клас - кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба Xг клас - кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба XI клас - кликни тук - (изтегли)
учебен план наредба XII клас - кликни тук - (изтегли)

График на учебното време - кликни тук - (изтегли)

Дневен режим - кликни тук - (изтегли)

График на класни работи II срок - (изтегли)
График
на консултации II срок - (изтегли)

График контролни работи II срок - (изтегли)

Програма за втори срок за учебната 2013/2014г. - в сила от 17.02.2014 г.

I - IV клас

V - VII клас

VIII - XII клас

 

Ученически съвет - кликни тук - (изтегли)

УЧЕБНИЦИ за учебната 2013/2014г.

  1. Учебниците от 1 до 7 клас включително се получават от училище.
  2. Руски език -изтегли
  3. Английски, немски, френски и италиански език - колективна поръчка
  4. Математика и информационни технологии -изтегли
  5. Български език и литература-изтегли
  6. История, география, философия,етика и право,свят и личност-изтегли
  7. Физика-
  8. Биология-

 

архив