Актуална информация за учебната 2014/2015г

Стипендии


Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Заповед на директора за втори срок на учебната 2014/2015 година

Заявления:

Утвърдени стипендии за втори срок на учебната 2014/2015 година

 

Седмично разписание за II срок на учебната 2014/2015 година

I - IV клас
V - VII клас
VIII - XII клас
 

График за контролни работи - II срок на учебната 2014/2015 година
График за класни работи - II срок на учебната 2014/2015 година
График за консултации с ученици - II срок на учебната 2014/2015 година
График за консултации с родители за учебната 2014/2015 година
 

Училищни учебни планове


ПРАВИЛНИК за дейността на VIII СОУПЧЕ "А. С. ПУШКИН" за учебната 2014/2015 г.
- глава трета "УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС"

 

Учебни смени

От 01.06.2015г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – I  и VIII - XI клас
I  клас начало на учебните часове 8.20 часа
VIII - XII клас начало на учебните часове 7.30 часа

ІІ смяна – II - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

График за промяна на учебните смени

Ваканции и неучебни дни за учебната 2014/2015 година

УЧЕБНИЦИ за учебната 2014/2015г.

  1. Учебниците от 1 до 7 клас включително се получават от училище.
  2. Руски език -изтегли
  3. Английски, немски, френски и италиански език - колективна поръчка
  4. Математика и информационни технологии -изтегли
  5. Български език и литература-изтегли
  6. История, география, философия,етика и право,свят и личност-изтегли
  7. Физика, Химия и биология-изтегли
  8. Музика-изтегли

архив