8 СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"-гр.Варна

Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

прием в първи клас
учебна 2016/2017 година
регистрация

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Достойно отбелязахме ДЕНЯТ НА ЗЕМЯТА!
За седма поредна година беше проведена общоучилищната кампания
"Предай хартия - спаси дърво!".
Идеята е чрез събиране на хартия за рециклиране да спасим дървета от изсичане.
За 60 кг. предадена хартия класовете получават по едно символично дърво на специално табло.
Кампанията беше много масова, значима и емоционална. Спасени са 70 дървета!

 

  

ОБЯВА
VIII СОУПЧЕ „Ал.С.Пушкин”

Открива конкурс за отдаване под наем на части от имот
публична общинска собственост, находящи се в сградата на училището
на адрес град Варна, ул. „Проф. Н. Державин” 12
Пълен текст на обявата

 


визиткаОбучението по руски език /визитка/

 

Мы связаны историейМы связаны историей /сайт/

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 31.12.2015 ГОДИНА

Информация за родители и ученици (кликни тук)

архив новини