8 СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"-гр.Варна

Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ VIII - XI КЛАС
ОТ УЧЕНИЦИ В ДРУГИ УЧИЛИЩА -  УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

 

Във връзка с писмо с изх. № 910611-241/07.09.2015 г. на Началника на РИО-Варна
промяната на организацията на учебното време по смени
за учебната 2015/2016 година
ще се осъществи на 08.02.2016 г., т.е. в началото на II учебен срок.

 

Организацията на учебното време в VIII СОУПЧЕ "А.С. Пушкин"
за I учебен срок на учебната 2015/2016 г. ще бъде както следва:

 
  • Първа смяна - I - VII клас и ПГ в

  • Втора смяна - VIII - XII клас и ПГ б


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


визиткаОбучението по руски език /визитка/

 

Мы связаны историейМы связаны историей /сайт/

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА

Информация за родители и ученици (кликни тук)

архив новини