Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

Родителски срещи

 • ПГ 5 годишни и 6 годишни - на 03 септември 2014г. от 18,00 часа
 • I клас - на 03 септември 2014г. от 17,30 часа
 • VIII клас - на 03 септември 2014г. от 18,30 часа

График за поправителни изпити - август 2014г.


Свободни места

за учебната 2014 / 2015 година


 • II клас - 10 места
 • III клас - 4 места
 • V клас - 4 места
 • VI клас - 9 места
 • IХ клас - италиански език - 2 места
 • IХ клас - немски език - 1 място
 • IХ клас - френски език - 2 места
 • Х клас - английски език - 1 място
 • Х клас - немски език - 1 място
 • Х клас - италиански език - 1 място
 • Х клас - руски език - 1 място

Заявления за обявените свободни места ще се приемат от 25.08.2014 г. до 05.09.2014 г. в канцеларията на училището

Необходими документи

 1. Заявление по образец
 2. Копие на акт за раждане
 3. Копие на Удостоверение за завършен I клас /при кандидатстване за II клас/
 4. Копие на ученическа книжка на брат или сестра /ако учи в VIII СОУПЧЕ/
 5. Копие на характеристика
 6. Копие на ученическа книжка за последния клас
 7. Копие на изучавания учебен план /при кандидатстване за VIII - Х клас/

Списъци на приетите в първи клас и подготвителни групи за учебната 2014/2015 г.

 

"НАШАТА КНИГА ЗА ПУШКИН"
издадена от клуб "Език свещен" и клуб "Литературна география",
в чест на 40 години VIII СОУПЧЕ "А.С. Пушкин"

Обучението по руски език - визитка

Информация за родители и ученици (кликни тук)

 

 

 

архив новини