8 СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"-гр.Варна

Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

РЕД ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА СВОБОДНИТЕ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ VIII - XI КЛАС
ОТ УЧЕНИЦИ В ДРУГИ УЧИЛИЩА -  УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА

 

ОБЯВА
VIII СОУПЧЕ „Ал.С.Пушкин”

Открива конкурс за отдаване под наем на части от имот
публична общинска собственост, находящи се в сградата на училището
на адрес град Варна, ул. „Проф. Н. Державин” 12
Пълен текст на обявата

 

във връзка с кампанията
"Седмица за правата на децата" 16-20.11.2015 г.
се провежда анкета сред учениците над 14 години
Желаещите могат да попълнят анкетата онлайн
 

 
ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА


визиткаОбучението по руски език /визитка/

 

Мы связаны историейМы связаны историей /сайт/

 

УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА 2015 ГОДИНА
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.06.2015 ГОДИНА
СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДО 30.09.2015 ГОДИНА

Информация за родители и ученици (кликни тук)

архив новини