8 СОУПЧЕ"А.С.Пушкин"-гр.Варна

Спортни новини - (отвори), Олимпиади....- кликни тук
Информация за родители и ученици (кликни тук)

     На 17 октомври 2014 година в VІІІ СОУПЧЕ „Ал. С. Пушкин”, в рамките на Дните на екологичната просвета в България се проведе компютърна олимпиада „Екоерудит” от руския неправителствен екологичен фонд "В.И.Вернадски" с поддръжката на „Газпром”, „Овергаз Инк.”, със съдействието на Представителството на Россътрудничество в Република България и „Фондация устойчиво развитие на България”.

     Олимпиадата се провежда с използване на тест-програма, състояща се от 600 въпроса в различни области на знанието – екология, наука за земята, биология, география. Въпросите са разчетени за възрастова група 10 – 11 клас в средните училища, професионалните учебни заведения и студенти от първи курс във висшите учебни заведения. На всеки участник се падат по 44 въпроса.

     Основна цел на Олимпиадата е съдействие в разпространението на образованието в областта на екологията, опазването на околната среда и природоизползването чрез развиването интереса на учениците и студентите към дисциплините от природния научен цикъл, към екологията, опазването на околната среда и природоизползването, а също така и показването на актуалността и мултидисциплинарността на тези проблеми, формиране на интелектуално (ноосферно) общество, способно разумно да се отнася към околната среда.

     Задачите на Олимпиадата бяха:

 • поощряване учебната и научна дейност на учениците и студентите;
 • привличане вниманието на младежта към проблемите на екологията и опазването на околната среда; 
 • формиране на интелектуално съобщество, способно разумно да се отнася към околната среда.

ПОБЕДИТЕЛИТЕ

 • Първа награда
  • Александр Нетронин - ХI а клас
 • Втора награда
  • Елизавета Косякова - XII а клас
 • Трета награда
  • Екатерина Югай - XII б клас
  • Никита Малафеевский - XII а клас
  • Александър Коробейников - X г клас
  • Валентин Колев - X г клас

Победителите и участниците бяха наградени с дипломи и ценни предметни награди."НАШАТА КНИГА ЗА ПУШКИН"
издадена от клуб "Език свещен" и клуб "Литературна география",
в чест на 40 години VIII СОУПЧЕ "А.С. Пушкин"

Обучението по руски език - визитка

Информация за родители и ученици (кликни тук)

архив новини